Nagrody
Towarzystwa Przyjaciół Janowca


Nagroda fundacji POLKUL
15 lutego 1999r. zarzšd fundacji POLCUL w Sydney w Australii ogłosił listę osób nagrodzonych za działalność społeczną, na której wśród czterdziestu osób z całej Polski znaleźli się członkowie zarządu naszego Towarzystwa: Leszek Kwasek, Andrzej Szymanek i Filip Jaroszyński.

Niezależnymi jurorami oceniającymi kandydatów indywidualnie były znane w świecie osobistości: Jan Nowak Jeziorański i Stanisław Barańczak w Waszyngtonie, Gustaw Henryk Grudziński w Neapolu, Jerzy Giedroyć w Paryżu oraz założyciel fundacji pan Boniecki w Australii.

--------------------

Nagroda II stopnia imienia Aleksandra Patkowskiego
W 2000 roku Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą za osišgnięcia w dziedzinie regionalizmu zostało laureatem Nagrody II stopnia w III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu imienia Aleksandra Patkowskiego, ufundowanej przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w dniu 17 listopada 2000 r. w salach sandomierskiego zamku. Przewodniczšcym jury był Wiesław Myśliwski, jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy polskich.

--------------------

Inne nagrody i wyróżnienia:
2.10.2002 r. w Ośrodku "Brama Grodzka" - Teatr NN na Starym Mieście w Lublinie, odbyła się prezentacja Janowca nad Wisłą, a właściwie Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą w ramach projektu "Zapomniana przeszłość – wielokulturowe tradycje Lubelszczyzny".

W czasie spotkania Towarzystwo Przyjaciół Janowca oraz jego prezes zostali uhonorowani dyplomami uznania od Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Rady Miejskiej miasta Lublina.

-------

2000r. - List gratulacyjny od Wojewody Lubelskiego; Pan Andrzej Szymanek otrzymał odznakę zasłużonego działacza kultury;

-------

2001r. - Nagroda w Dziedzinie Kultury ufundowana przez Starostę Puławskiego;

-------

2002r. - Wojewoda Lubelski - Andrzej Kurowski w dowód uznania za działalność Towarzystwa, a w szczególności za działalność publikacyjną poświęconą dziejom Janowca i historii rodu Firlejów, oraz za upowszechnianie wiedzy o Janowcu na Lubelszczyźnie i w kraju, przyznał prezesowi Towarzystwa - Leszkowi Kwaskowi dyplom uznania.

-------

2006r. - prezes TPJ Leszek Kwasek za zasługi na rzecz kulturowego rozwoju Janowca otrzymuje tytuł Honorowego Obywatela Janowca.

-------

2007r. - Nagroda Kulturalna Województwa Lubelskiego dla Leszka Kwaska za umacnianie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Lubelszczyzny.

-------

2007r. - Nagroda w Dziedzinie Kultury ufundowana przez Starostę Puławskiego Andrzejowi Szymankowi za rozwój i propagowanie kultury regionu.

-------

2008r. - Nagroda w Dziedzinie Kultury ufundowana przez Starostę Puławskiego Andrzejowi Madejowi za upowszechnianie i ochronę wartości kulturowych regionu.

-------

2008r. - Krzysztof Szulowski – red. Gazety Janowieckiej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej, został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

-------

2009r. - W stulecie działalności Towarzystw Regionalnych na Lubelszczyźnie Leszek Kwasek został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

-------

2009r. - Krystyna Wolska, Elżbieta Żukowska oraz Andrzej Szymanek – członkowie TPJ, zostali wyróżnieni nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Janowca.

-------

2009r. - Filip Jaroszyński i Tadeusz Olejarczyk podczas Powiatowych Dni Kultury nagrodzeni za upowszechnianie i ochronę wartości kulturowych regionu.

-------

2010r. - Nagroda dla Towarzystwa w Dziedzinie Kultury ufundowana przez Starostę Puławskiego.

-------

2011r. - Podczas Powiatowych Dni Kultury Starosta Puławski nagrodził wydawnictwo TPJ - "Legendy o zamku janowieckim" w konkursie wydawnictw regionalnych.

--------------------

Działalność TPJ inspiracją:
2003 r. – "Działalność Towarzystwa Przyjaciół Janowca w latach 1995-2002" – praca p. J. Kozłowskiej w Zakładzie nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa UMCS pod kier. dr M. Gorczyńskiej.

2005 r. – "Towarzystwo Przyjaciół Janowca (próba monografii)" – praca p. D. Rodzoch w Katedrze Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Politechniki Radomskiej pod kier. dr G. Łuszkiewicz-Dzierżawskiej.

2006 r. – "Działalność Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą w świetle przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach" – praca p. B. Kotowskiej na Wydziale Nauk Społecznych Puławskiej Szkoły Wyższej pod kier. dr M. Kowalskiej.

| Siedziba | Zarząd | Zadania | Kalendarium | Działalność | Wydawnictwa | Notatnik | Gazeta |
| Strony | Statut | Nagrody |
PowrótStrona główna
Konatkt!!!