gazeta Gazeta
Janowiecka

Janowiec nad Wisłą, nr 88, listopad 2018 rok ISSN 1426-6288
Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą

 
 
100. ROCZNICA

O   D   Z   Y   S   K   A   N   I   A    N   I   E   P   O   D   L   E   G   Ł    O   Ś   C   I

Mój dziadek (rocznik 1892) opowiadał mojemu ojcu (rocznik 1925): "Wiesz Heniu, w 1915 roku, tutaj niedaleko była bitwa; do dziś mam w uszach wielkie "uuuh", gdy zderzyły się ze sobą pierwsze szeregi walczących wojsk. Potem słychać było dochodzące z oddali odgłosy walki. Tak, to było wtedy, gdy była bitwa Austriaków z Rosjanami na polach koło Łaguszowa i Mszadli. Później była u nas okupacja austro-węgierska."
Wspomnienie Józefa Szymanka, mieszkańca Wólki Zamojskiej, to jedna z nitek pamięci o czasach i epizodach "Wielkiej Wojny" na terenie dawnej parafii janowieckiej.
Później - jesienią 1918 roku - przyszła Niepodległość! Czekały na nią cztery pokolenia Polek i Polaków. Po 123 latach zaborów Polska była wolna i niepodległa. Wkrótce zaczęto budować struktury Państwa. Dzisiaj, po 100 latach, świętujemy pamięć tamtego czasu: indywidualnie, lokalnie, narodowo.
Ten numer "Gazety" wychodzi specjalnie po to, by dać wyraz naszemu szacunkowi Pokoleniu Niepodległości, któremu przyszło żyć w trudnych i wielkich czasach dla naszej Ojczyzny.
Andrzej Szymanek
11 Listopada

 
 
Powiatowy Dzień Kultury

P aździernik przyniósł nam kolejną, osiemnastą już edycję Powiatowych Dni Kultury. Gala odbyła się w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach. Nie zabrakło znamienitych gości ze świata polityki, kultury i sztuki. Całość wydarzenia uświetniła swym recitalem wspaniała, jak zawsze, Olga Bończyk. Kluczowym elementem była prezentacja laureatów i wręczenie dorocznych Nagród Starosty Puławskiego w Dziedzinie Kultury. Wśród wyróżnionych nie zabrakło mieszkańców Gminy Janowiec. Osoby do nagrody zostały zgłoszone przez Łukasza Skowyrę, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu. Znaleźli się wśród nich Marianna Skowyra - wieloletnia działaczka w sferze kultury ludowej, aktualnie przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Puławach oddział w Janowcu, Helena Wójcik - wieloletni pracownik, działający w "kulturze gminnej", aktualnie dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowcu oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Wojszynie.
laureaci
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.
GOK Janowiec

Przyjmowanie zgłoszeń
na usuwanie azbestu

S zanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów, zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. "System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.
Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.
Wszystkie informacje, dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl
Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl - Zakładka Usuń azbest - Przewodnik Krok pop kroku.
Jednocześnie informuję, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019, po realizacji Zgłoszeń lokalizacji w ramach I naboru. Z uwagi na ważność umów z firmami usuwającymi azbest do końca roku 2019, proces ten będzie przebiegał płynnie, bez opóźnień.
UG Janowiec

Dzień Seniora w Puławach

P rzedstawiamy Państwu fotorelację z obchodów Dnia Seniora w Puławach, organizowanych co roku przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie. W tym roku za działalność na rzecz ludzi w podeszłym wieku został wyróżniony, między innymi, dyrektor GOK Janowiec Łukasz Skowyra. Tegoroczna gala była równocześnie niezwykłym widowiskiem pełnym artystycznych występów. Profesjonalnie zaprezentował się nasz wspaniały chór pod batutą Tadeusz Salamandra.
Dzień Seniora
Korzystając z okazji zapraszamy wszystkich emerytów i rencistów do zapisywania się do oddziału związku PZERiI w Janowcu.
GOK Janowiec

W sieci bez barier

R uszyły już zapisy na szkolenia realizowane w projekcie "W sieci bez barier". SZKOLENIA BEZPŁATNE! Dla wszystkich powyżej 25 roku życia. Chcesz dowiedzieć się jak skutecznie wykorzystywać komputer i inne urządzenia elektroniczne? Jak załatwiać sprawy przez Internet? Jak korzystać skutecznie z Internetu? Jakie są zagrożenia i jak ich unikać? To bezpłatne szkolenie jest dla Ciebie!
Zapisy w GOK Janowiec - osobiście lub telefonicznie (81) 881-52-89. Zapraszamy!
GOK Janowiec
 
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W tym roku obchodzimy w sposób szczególnie uroczysty wyjątkowe święto, które stanowi dla nas jedno z najważniejszych świąt państwowych. Zabory naznaczyły naszą ojczyznę bliznami walki i cierpienia, ale wspólny wysiłek wielu pokoleń Polaków i Polek przyniósł po 123 latach wymierny rezultat - nasz kraj odzyskał suwerenność.
Jak co roku podczas uroczystości i obchodów czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo. Pamięć tych, którym udało się podnieść kraj z ogromu zniszczeń. Walka o niepodległość trwała ponad sto lat i naznaczona była ofiarą krwi przelaną w wojnach napoleońskich, w licznych zrywach niepodległościowych, w powstaniu listopadowym i styczniowym, oraz na polach bitewnych I wojny światowej.

Nowy sprzęt dla strażaków OSP
z Gminy Janowiec

W dniu 12.10.2018 r., w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Oblasach, odbyło się uroczyste wręczenie sprzętu ratowniczego, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Zakupiony sprzęt przekazano do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Janowiec. Będzie on wykorzystany, przede wszystkim, do udzielania poszkodowanym pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia, jak zakładał cały projekt dotacji. Wartość zakupionego sprzętu, to ponad 40 000 zł, gdzie około 99% kwoty pochodzi z Ministerstwa Sprawiedliwości, a około 1% z budżetu Gminy Janowiec. W przekazaniu sprzętu uczestniczyli: Pan Jan Gędek - Wójt Gminy Janowiec, prezesi i naczelnicy oraz strażacy ze wszystkich jednostek OSP.
nowy sprzęt dla OSP
Dzięki tej dotacji został zakupiony i przekazany następujący sprzęt:
OSP Janowiec: defibrylator Philips FRx z kluczem pediatrycznym, walizka PELI do Philips FRx oraz zestaw szkoleniowy do Philips FRx.
OSP Oblasy: rozpieracz hydrauliczny R410 z zestawem końcówek o różnych długościach, defibrylator Philips FRx z kluczem pediatrycznym, walizka PELI do Philips FRx oraz zestaw szkoleniowy do Philips FRx.
OSP Wojszyn: pilarka łańcuchowa MAKITA DCS520-45, 4 latarki akumulatorowe DURA LIGHT.
OSP Janowice: agregat prądotwórczy HECHT GG6500, latarka akumulatorowa DURA LIGHT, bosak dielektryczny NUPLA.
OSP Nasiłów: przenośny zestaw oświetleniowy PELI RALS 9430C.
OSP Trzcianki: agregat prądotwórczy HECHT GG6500, pilarka łańcuchowa MAKITA DCS520-45.
nowy sprzęt dla OSP
Sprzęt ten zdecydowanie poprawi skuteczność działania strażaków ochotników, którzy będą mogli jeszcze sprawniej i skuteczniej działać i służyć mieszkańcom Gminy Janowiec w sytuacjach kryzysowych, ratując najcenniejszy dar jakim jest ludzkie życie.
Tuż po oficjalnym przekazaniu sprzętu i podpisaniu dokumentów, ratownik medyczny, druh Daniel Woźniak przeprowadził szkolenie z obsługi defibrylatora AED.
UG Janowiec

Wybory samorządowe 2018
- wyniki

W bieżącym wydaniu Gazety Janowieckiej zamieszczamy wyniki wyborów samorządowych. Dotyczy to wyborów wszystkich szczebli. Poczynając od gminy - gdzie prezentujemy wyniki wyborów na stanowisko Wójta oraz wyniki wyborów do Rady Gminy Janowiec. Przedstawiamy także wyniki wyborów do Rady Powiatu Puławy z 2 okręgu wyborczego, obejmującego swym zasięgiem Janowiec. Na szczeblu wojewódzkim prezentujemy wyniki wyborów do Rady Sejmiku Województwa Lubelskiego z okregu nr 2, w skład którego wchodzi Janowiec. Zamieszczamy również podziękowanie Jana Gędka skierowane do mieszkańców Gminy janowiec. Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi wynikami.
 

nowy sprzęt dla OSP

nowy sprzęt dla OSP

  "Oddając krew - darujesz życie"
- to hasło towarzyszące działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od ponad 50 lat - od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.
Decyzja o oddaniu krwi, zostania krwiodawcą, to początek drogi do zyskania ogromnej satysfakcji, wypływającej ze świadomości, że być może Twoja krew uratuje życie innego człowieka.
Jeśli jesteś już pełnoletni, a nie przekroczyłeś 65-ego roku życia, ważysz 50 kg lub więcej, Twoje samopoczucie nie budzi niepokoju, masz dobrą wolę pomagać innym ludziom, to zgłoś się do najbliższej placówki publicznej służby krwi.
 

KUPUJĄC KSIĄŻKI
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ JANOWCA
WSPIERASZ JEGO DZIAŁALNOŚĆ


Gazeta Janowiecka: Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca
Redakcja: Leszek Kwasek - red. naczelny, Filip Jaroszyński
Współpraca: J.A. Rotmańska
Sekretarz redakcji (redakcja wydania elektronicznego): A. Madej
Adres redakcji: Osiedle Szkolne 5, 24-123 Janowiec
(R) Kopiowanie materiałów tylko za zgodą Redakcji

Powrót
strona główna TPJ
napisz!