gazeta Gazeta
Janowiecka

Janowiec nad Wisłą, nr 83, grudzień 2017 rok ISSN 1426-6288
Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą

 
 
NASZE ARCHIWUM

Przez okres dwudziestoletniej działalności Towarzystwa Przyjaciół Janowca zgromadziliśmy dużo różnorakich dokumentów, ostatnio zostały one uporządkowane zgodnie z wymogami obowiązującymi w archiwach. Wykonała to niezwykle solidnie i starannie firma ART ACTA Aleksandry Nosowskiej z Radomia. Nasze archiwum mieści się w budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu.
Po co nam archiwum i w jakim celu go zorganizowaliśmy?
Na czym polega i skąd się bierze waga tego problemu?
Otóż żeby ocalić historię dnia codziennego, dzieje lokalne, opowieści miejscowej ludności, a to jest przecież jedno z naszych statutowych zadań, powinniśmy gromadzić i przechowywać wszelkiego rodzaju rodzinne i osobiste dokumenty, listy, dyplomy, medale, zapiski i zdjęcia oraz nagrane rozmowy, wywiady i wycinki prasowe, jakie niejednokrotnie, po pewnym czasie, zwykle lądują w śmietniku.
W tym właśnie celu zorganizowaliśmy archiwum. Zarejestrujemy go też w Sieci Archiwa Społeczne Fundacji Ośrodka KARTA w Warszawie. Kolejnym zadaniem będzie opracowanie niektórych materiałów i zamieszczenie ich na naszej stronie internetowej.
Zachęcamy i zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy i parafii Janowiec do współuczestnictwa w ochronie naszego lokalnego dziedzictwa kulturowego, poprzez przekazywanie do archiwum posiadanych wszelkiego rodzaju dokumentów oraz pomoc w ich gromadzeniu.

Leszek Kwasek

11 listopada w Janowcu.Bal Przebierańców.
 WYDARZE-
NIA
W
OBIEKTYWIE

Foto: GOK Janowiec
Stoisko powiatu puławskiego i TPJ podczas Kongresu Kultury w Lublinie.Seniorzy w Dęblinie.


 
 
życzenia
SPOKOJNYCH I RADOSNYCH
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ
POMYŚLNOŚCI W NOWYM 2018 ROKU

ŻYCZY ZARZĄD
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ JANOWCA


Nowa siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej
w Janowcu

W czasie tegorocznych "Dni Janowca", to jest 22-23 lipca 2017 roku, jednym z pierwszych punktów obchodów było otwarcie nowej siedziby naszej biblioteki.
Przeniesienie, jak każda większa przeprowadzka, wymaga ustaleń, przygotowań, remontu, sprzątania, ciężkiego przedźwigania dorobku wielu lat i stanowi spory koszt dla gminnej kasy.
To wszystko, łącznie biorąc, wymagało pracy i wysiłku wielu osób, a szczególnie należy podkreślić działania organizacyjne Dyrektor biblioteki Heleny Wójcik. (...)
Krystyna Wolska

Gmina Janowiec
w latach 1809 - 1939
(cz. II)

W 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe. Władze carskie w rok po wybuchu powstania przystąpiły do uwłaszczenia ziemi dworskiej, aby w ten sposób odciągnąć chłopów od walki. W ten sposób ziemia dworska użytkowana przez chłopów stała się ich własnością. W każdej wsi przystąpiono do wymierzania gruntów. Powstały Tabele Likwidacyjne dla poszczególnych miejscowości osobne, w których dokładnie określono ilość gruntów każdego gospodarza. Powstały dokładne mapki gruntów. Chłopi musieli spłacić otrzymaną ziemię, ale otrzymywali ją na własność. Zmieniło to zupełnie stosunki własnościowe na polskiej wsi. (...)
Leszek Zugaj

Pokłosie Zimowych Spotkań Janowieckich
w postaci uchwały Rady Gminy Janowiec

W dniu 30 marca 2017 r. Rada Gminy Janowiec podjęła uchwałę, dotyczącą podjęcia działań zmierzających do uznania miejscowości Janowiec za pomnik historii. Do działań tych zobowiązała w niej Wójta Gminy Janowiec.
W uzasadnieniu uchwały stwierdzono, iż status pomnika historii ustanawiany jest w drodze rozporządzenia przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Przyznawany jest zabytkom nieruchomym o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej utrwalonym w powszechnej świadomości i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski.
Celem ustanowienia pomników historii jest wyróżnienie najcenniejszych i najważniejszych obiektów zabytkowych na terenie Polski, do których niewątpliwie należy miejscowość Janowiec z zabytkowym układem urbanistycznym.

Seniorzy w Dęblinie

W piątek 20 października Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów odział Janowiec miał przyjemność pojechać do Dęblina. Gdzie w ramach współpracy z Miejskim Domem Kultury w Dęblinie mieliśmy przyjemność zwiedzić Muzeum Lotnictwa oraz siedzibę Domu Kultury. Punktem finałowym wyjazdu była wspólna impreza taneczna emerytów z Dęblina, Ryk i Stężycy. Oczywiście nie obyło się bez wspólnych śpiewów, gdzie Janowiecki związek czuł się jak ryba w wodzie. Był to szczególnie ważny dzień dla Państwa Haliny i Jerzego Olszowych, którzy podczas tego dnia obchodzili 44 rocznicę związku małżeńskiego. Państwu Halinie i Jerzemu życzymy 100 lat w zdrowi i miłości. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Monice Bąkale za cudowne przyjęcie naszej "ekipy" z Gminy Janowiec w Dęblinie i serdecznie pozdrawiamy cały Dęblin na czele z Panią Jadwigą Sałbut przewodniczącą klubu seniora.

Zwiedzanie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
Łukasz Skowyra

Bal Przebierańców

K olejną imprezą w Domu Kultury był tym razem Bal Przebierańców. Okazał się rekordowy jeżeli chodzi o frekwencję dzieci, było ich ponad sto. Połączenie tańca, konkursów i słodkości wypadło barrrrrrrrdzo ciekawie. Ocenić to można było po uśmiechniętych twarzach uczestników na licznych zdjęciach z tej wspaniałej imprezy.

Uczestnicy Balu Przebierańców
GOK Janowiec
 
Z życia Towarzystwa Przyjaciół Janowca

W bieżącym numerze Gazety opisujemy najbliższe plany wydawnicze towarzystwa, sprawozdanie z Kongresu Kultury Województwa Lubelskiego oraz listę darczyńców z 2017 roku. Zamieszczamy także pożegnanie ś.p. Wacława Bogdana Czaplińskiego.
Redakcja


Z okazji nadchodzących
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
oraz NOWEGO ROKU
w imieniu własnym oraz przewodniczącego Rady Gminy Pana Romana Szymańskiego wszystkim mieszkańcom Gminy Janowiec oraz sympatykom naszego pięknego regionu życzę:

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, jedności,
szczęścia i powodzenia

Jan Gędek
Wójt Gminy Janowiec

Biesiada za Stołami w Lipsku

W dniu 19 listopada GOK Janowiec, na zaproszenie Centrum Kultury w Lipsku, zorganizował wyjazd na Biesiadę za Stołami organizowaną od 10 lat. W tym roku, z terenu Gminy Janowiec, w imprezie wzięło udział 20 osób. Spotkanie miało na celu podsumowanie roku kulturalnego z udziałem zespołów ludowych, kół gospodyń i twórców ludowych. Jak co roku w Lipskim Centrum Kultury panował świetny klimat do wspólnych rozmów o mijającym roku oraz do zabawy w gronie ludzi o wspólnych zainteresowaniach.

Panie z KGW Janowiec, Oblasy i Janowice na biesiadzie w Lipsku
Dziękujemy bardzo serdecznie Paniom z KGW Janowiec, Oblasy i Janowice za udział i perfekcyjne przygotowanie tego wspólnego wyjazdu i imprezy.
GOK Janowiec

Obchody Narodowego Święta Niepodległości
w Janowcu

N arodowe Święto Niepodległości z Domem Kultury w Janowcu.
Obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości odbyły się w sobotę. Na scenie GOK-u wystąpiły dzieci z Zespołu Szkół w Janowcu, Chór Animabile Canticum oraz Zespół Wokalny Promienie.

Chór Animabile Canticum i licznie zebrani uczestnicy
Po spotkaniu dla wszystkich uczestników i gości przewidziano bufet z kawą, herbatą i ciastem.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W przedstawieniu recytatorsko wokalnym udział wzięło ponad 60 osób, co jest bardzo, bardzo miłym dowodem na to, że jest w Naszej Gminie, i nie tylko, duża grupa osób, która chce uczestniczyć w życiu kulturalnym i pokazywać swoje uzdolnienia na naszej scenie. Podziękowania ślemy do dzieci i dyrekcji Zespołu Szkół w Janowcu, Chóru Animabile Canticum oraz Zespołu Wokalnego Promienie za udział w upamiętnieniu tak ważnego Święta, jakim jest 11 Listopada.
Łukasz Skowyra

Przypomnienie
o obowiązku dokonania spisu bydła,
kóz, owiec i świń

A gencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o obowiązku dokonania spisu bydła, kóz, owiec i świń, który następnie należy dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR. Termin dokonania spisu upływa 31 grudnia.

Formularze do wypełnienia dostępne są w wersji papierowej w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl
W przypadku niezłożenia spisu w terminie, posiadaczowi zwierzęcia gospodarskiego grozi kara grzywny.
z ogłoszenia UG Janowiec

Wspomnienia

P rezentujemu zestaw wspomnień przekazanych przez czytelników. Tym razem są to wspomnienia dotyczące rodziny Lachtarów oraz 50. rocznicy tragedii na ORP "Błyskawica".

Listy do redakcji

Z arówno do redakcji "Gazety Janowieckiej" jak i do zarządu Towarzystwa przychodzą listy od naszych członków i czytelników wydawanych przez nas wydawnictw.
Świadczą one o dużym zainteresowaniu działalnością Towarzystwa. Zawierają niejednokrotnie ciekawe i pouczające spostrzeżenia oraz polemiki.
 

  Pamiętaj - "Oddając krew - darujesz życie"
- to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od ponad 50 lat - od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.
Decyzja o oddaniu krwi, staniu się krwiodawcą, to pocz+/-tek drogi do zyskania ogromnej satysfakcji, wypływającej ze świadomości, że być może Twoja krew uratuje życie innego człowieka.
Jeśli jesteś już pełnoletni, a nie przekroczyłeś 65-ego roku życia, ważysz 50 kg lub więcej, Twoje samopoczucie nie budzi niepokoju, masz dobrą wolę pomagać innym ludziom, to zgłoś się do najbliższej placówki publicznej służby krwi.
 

KUPUJĄC KSIĄŻKI
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ JANOWCA
WSPIERASZ JEGO DZIAŁALNOŚĆ


Gazeta Janowiecka: Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca
Redakcja: Leszek Kwasek - red. naczelny, Filip Jaroszyński
Współpraca: J.A. Rotmańska
Sekretarz redakcji (redakcja wydania elektronicznego): A. Madej
Adres redakcji: Osiedle Szkolne 5, 24-123 Janowiec
(R) Kopiowanie materiałów tylko za zgodą Redakcji

| Aktualności | Siedziba | Zarząd | Zadania | Kalendarium | Działalność | Wydawnictwa | Notatnik | Strony | Statut | Nagrody |
Powrót
strona główna TPJ
napisz!