Aktualności i komunikaty
Towarzystwa Przyjaciół Janowca

Walne Zebranie TPJ
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą zorganizował Walne Zebranie Członków, które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2017 r. /sobota/ w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu.

Porządek obrad zebrania:
1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Wybór Komisji Wnioskowej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu TPJ oraz wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania.
6. Przedstawienie działalności finansowej TPJ.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
   b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia Zarządowi absolutorium,
   c. zatwierdzenia bilansu rocznego TPJ.
10. Program działalności TPJ.
11. Zamkniecie obrad.

Zarząd
Towarzystwa Przyjaciół Janowca

-----------------
Prezentujemy protokoły z Walnego Zebrania Członków TPJ oraz Komisji Rewizyjnej, które będą zatwierdzane na Walnym Zebraniu Członków w dniu 26 sierpnia 2017 r.


Uczestnicy walnego zebrania
Uczestnicy zebrania

Podpisywanie listy Rozmowy Otwarcie Obrady Dyskusja

Zdjęcia: Wiesław Szczepanek


| Siedziba | Zarząd | Zadania | Kalendarium | Działalność | Wydawnictwa | Notatnik | Gazeta |
| Strony | Statut | Nagrody |
PowrótStrona główna
Konatkt!!!